İLETİM LİSANSI VERİLEN TÜZEL KİŞİLER
Şirket Adı (Company Name)
Lisans Tarihi
(Licensing Date)
Lisans No.
(License No.)
Lisans Süresi
(License Period)(yıl/year)
Şirket Adresi
(Company Address)
Şirket Telefonu
(Company Phone)
Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
13.03.2003
Eİ/101-26/024
49
İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA (06490) Santral: (0312) 203 80 00, Fax : (0312) 213 88 70

 

geri dön