İPTAL EDİLEN LİSANSLAR
Lisans Türü
Bayilik Lisansı
Taşıma Lisansı
Dağıtıcı Lisansı
Depolama Lisansı
Madeni Yağ Lisansı
Serbest Kullanıcı Lisansı
İhrakiye Teslimi Lisansı
İletim Lisansı
İşleme Lisansı
Rafinerici Lisansı

« Bir Önceki Sayfa