ANASAYFA

Elektrik Piyasası Yönetmelikleri


Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği
Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği
Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği
Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği
Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği
Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği
Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği

Elektrik Piyasası Dengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliği Uyarınca Uzlaştırma Hesaplamalarında Kullanılacak Profil Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslar

Elektrik İletim Sistemi Arz Güvenilirliği ve Kalitesi Yönetmeliği

Elektrik Enerjisi Talep Tahminleri Hakkında Yönetmelik

Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektrik Piyasasında Dağıtım Sisteminde Sunulan Elektrik Enerjisinin Tedarik Sürekliliği, Ticari Ve Teknik Kalitesi Hakkında Yönetmelik

Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektrik Piyasasında Birden Fazla Piyasa Faaliyetini Sürdürmekte Olan Tüzel Kişilerin Mevcut Sözleşmelerinde Yapılacak Tadillere ve İletim Faaliyeti ile Vazgeçilen Faaliyetlerin Devrine İlişkin Yönetmelik

Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik

Elektrik Piyasasında Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Düzenlenmesi Ve Planlardaki Gerçekleşmelerin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği

Elektrik Piyasası Aydınlatma Yönetmeliği
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik